Kainos

Vaikų

skaičius

Treniruočių skaičius per mėnesį

1 kartas

8 kartai

(2 kartus per savaitę)

12 kartų

(3 kartus per savaitę)

1

10 Eur 50 Eur

65 Eur

2 18 Eur 90 Eur

110 Eur

3 25 Eur 120 Eur

145 Eur