Kainos


Vienos šeimos vaikų skaičius

Treniruočių skaičius per mėnesį
1 kartas 8 kartai

(2 kartus per savaitę)

12 kartų

(3 kartus per savaitę)

1 10 Eur 50 Eur 65 Eur
2 18 Eur 90 Eur 110 Eur
3 25 Eur 120 Eur 145 Eur
Spec. poreikių asmenims 10 Eur 30 Eur 50 Eur